Обща дължина на канализационните системи на ВиК операторите към Холдинга