Покани

Конкурс за избор на лицензирано застрахователно дружество за сключване на договор за застраховане на недвижимо имущество на ,,Български ВиК холдинг“ ЕАД
(публикувано на 02 февруари, 2023 г.)

- Решение
- Документация