"Български ВиК холдинг" ЕАД публикува дати и график за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати по конкурсите за избор на управители на ВиК дружествата в градовете Варна, Враца, Габрово, Монтана, Сливен, Търговище и Шумен

"Български ВиК холдинг" ЕАД публикува дати и график за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати по конкурсите за избор на управители на ВиК дружествата в градовете Варна, Враца, Габрово, Монтана, Сливен, Търговище и Шумен.

Можете да прочетете повече в раздел "Кариери" (подраздел "Конкурси за органи на управление на търговски дружества") на нашата страница тук.