"Български ВиК холдинг" ЕАД публикува дати и график за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати по конкурсите за избор на управители на ВиК дружествата в градовете Кюстендил, Плевен, Пловдив и Хасково

q "Български ВиК холдинг" ЕАД публикува дати и график за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати по конкурсите за избор на управители на ВиК дружествата в градовете Кюстендил, Плевен, Пловдив и Хасково.

Можете да прочетете повече в раздел "Кариери" (подраздел "Конкурси за органи на управление на търговски дружества") на нашата страница тук.