"Български ВиК холдинг" ЕАД публикува имената на допуснатите до събеседване кандидати по конкурсите за избор на членове на Съвета на директорите на ВиК в град Добрич.

"Български ВиК холдинг" ЕАД публикува имената на допуснатите до събеседване кандидати по конкурсите за избор на членове на Съвета на директорите на ВиК в град Добрич.

Можете да прочетете повече в раздел "Кариери" (подраздел "Конкурси за органи на управление на търговски дружества") на нашата страница тук.