Конкурс за избор на лицензирано застрахователно дружество за сключване на договор за застраховане на недвижимо имущество на "Български ВиК Холдинг" ЕАД

"Български ВиК Холдинг" ЕАД публикува документите във връзка с конкурс за избор на лицензирано застрахователно дружество за сключване на договор за застраховане на недвижимо имущество на холдинга.

Можете да прочетете повече в раздел "Обществени поръчки", подраздел "Покани" на нашата страница тук.